Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΑΛΥΡΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ ‘40

 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΘΑΝΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΖΩΝΤΕΝΤΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ    

 Φωτογραφία του Σχολείου Βαλύρας  Μεσσηνίας το 1907-8 με πολλές ιστορίες***. (4 θανόντες, 8 επηζώντες , και για τους υπόλοιπους δεν έχουμε πληροφορίες). 

 

Σειρά Αη΄Άνω: Χρίστος Ανδ. Τσαγκάρης - Βασ. Αν. Τσαγκάρης -Κων. Αντ. Τσαγκάρης.

Σειρά Βη Δημ. Στ. Βασιλόπουλος 2) Λεων. Δ. Γεωργακόπουλος 3) Ευθ. Κ. Σπηλιώτης 4) Βασ. Αρ. Μπακόπουλος 5) Παντ. Γ. Τσαγκάρης 6) Ηλίας Μιλ. Ηλιόπουλος 7) Παν. Μπουζαλάς 8) Πέτρος Γεωργόπουλος 9) Φιλίππου Αντώνιος 10) Μαρίνος Μακρής 11) Νικ. Λ. Νιφόρος (δάσκαλος)

Σειρά Γη 1) Κων. Παναγόπουλος 2) Φώτης Σιάγκρης 3) Νικ. Κ. Σταθόπουλος 4) Χαρ. Β. Μπακόπουλος 5) Γ. Ματσούκας 6) Παν. Αρ. Ντουραμάκος 7) Δημ. Γ. Δημόπουλος 8) Αθ. Δ. Μπότσικας 9) Χρήστος Η. Καρτερολιώτης /Δίδ\λος Βαλύρας) 10) Κων. Ι. Καρτερολιώτης (αδελφός  του δάσκαλου) 11) Δημ. Αγ. Παπασαραντόπουλος  (γεωπόνος).

Σειρά Δη 1) Παν. Παπασαραντόπουλος 2) Αθαν. Περιβολάρης του Αριστείδη 3) Αν. Περιβολάρης 4) Αθ. Περιβολάρης 5) Παν. Μελισσουργός 6) Πραξ. Θεοδωρόπουλος 7) άγνωστος 8) Σταύρος Β. Χριστάκης 9) Κων. Ματσούκας 10) Αρισ. Σπηλιώτης.

Σειρά Εη 1) Παν. Αργυρόπουλος 2) Ιωαν. Σωτηρόπουλος 3) Γ. Β. Καρύδης 4) Θεοδ. Καπότης 5) Φώτης Τσαγκάρης (ιατρός) 6) Παν. Γαλανόπουλος 7) Βασ. Φ. Μυλωνάς 8) Ν. Μπουρίκας

Καθήμενοι: 9) Αθ. Κ.Σπηλιώτης 10) Κ.Ι.Φειδάς 11) Βασ. Δ. Μπουζαλάς 12) Βασ. Αρ. Μπουζαλάς 13) Φώτης Βασιλόπουλος 14) Γεωρ. Ι. Γεωργακόπουλος.

Δημοδιδάσκαλοι Δημ. Καρακίτσος (Βαλύρα) –Ιωαν. Δημητρακόπουλος εκ Τεγέας Τριπόλεως.