Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017

Ο ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΥΦΑ ΚΑΙ Η ΑΙΩΝΟΒΙΑ ΕΛΙΑ ΣΤΟ ΑΓΡΙΛΟΒΟΥΝΟ


ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Στις 26 Aυγούστου 2017 το πρωί ο Ανδρέας Τσέκος και Παναγιώτης Μαρούλης  με τους οποίους  συνεργαζόμαστε για την τοπική ιστορία της περιοχής μας  κάναμε  βινεοσκόπηση- περιήγηση-φωτογράφιση-ξενάγηση-συνέντευξη, στην περιοχή της Άνω Μεσσηνίας, για το νερόμυλο στη θέση Τρύφα μεταξύ των χωριών Φίλια - Δεσσύλα, τις αιωνόβιες ελιές στο Αγριλόβουνο που μια έχει περίμετρο 14-15 μέτρα.

Αργότερα θα βιντεοσκοπήσουμε τις εντοιχισμένες πλάκες των μυστηρίων της Ανδανίας στον άγιο Κωνσταντίνο στους Κωνσταντίνους, και στο παλιό πέτρινο  λιοτρίβι, στον ερειπωμένο ναό άγιο Αθανάσιο, στη διαδρομή Καλλιρόη- στο Αλειτούργι, και άλλα μνημεία της περιοχής στην Άνω Μεσσηνία.