Πέμπτη 6 Απριλίου 2017

3 ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ


ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.

Θα πρέπει οι εκλεγμένες τοπικές ηγεσίες, σύλλογοι, φορείς, ερευνητές μελετητές να έχουν υπόψην τους τα 2 σπάνια συλλεκτικά βιβλία για τη ΜΕΣΣΗΝΙΑ, καθώς και πολλά άλλα που κυκλοφορούν για να μάθουν την Πολιτιστική-Πολιτισμική μας Κληρονομιά.
Ο σύγχρονος πολιτισμός, σε πολλά μνημειακά κτίσματα μεγάλης αξίας από κάθε πλευρά, έχει την τάση να εκμηδενίζει και καταστρέφει παραδοσιακά στοιχεία  με την επικαλυψή τους από σύγχρονες κατασκευές αμφιβόλου αρμονίας, με αποτέλεσμα την αλλοίωση των πολιτιστικών  μας μνημείων.