Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021

Η Παναγία μας Δακρύζει!

 Αφιερωμένο σε εκείνους που στεγάζουν  το  Άγιο Πνεύμα εντός τους

      Τόσο η εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας  στη Μονή Βουλκάνου, στην   Ιθώμη, αν την παρατηρήσει κάποιος προσεκτικά, παρουσιάζει μία σχισμή στο πρόσωπό της και το αριστερό της μάτι φαίνεται να δακρύζει όσο και άλλες εικόνες της Θεοτόκου Πανελλαδικά. Στην περιοχή της Νέας Ελβετίας στον Βύρωνα στην Αθήνα, από τις 8 Σεπτεμβρίου  του 2020 και για ένα συνεχές έτος η εικόνα της Παναγίας Παρηγορήτριας είναι δακρυρροούσα. Δάκρυα πόνου και αγάπης προς τον πάσχοντα λαό κυλούν από  τον αριστερό της οφθαλμό και ποτίζουν το πρόσωπο του Κυρίου και Υιού της.