Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015

Καταστροφική για την Ελλάδα η κατάργηση των ΜΟΜΑ.

 Ορθή η επαναλειτουργία!
Η κατάργηση της ΣΥΚΕΑ ( Στρατιωτική Υπηρεσία Κατασκευής  Έργων Ανασυγκροτήσεως, είχε αυτομάτως ως αποτέλεσμα και την κατάργηση των  ΜΟΜΑ (Μικτές Ομάδες Μηχανημάτων Ανασυγκροτήσεως). Πρόκειται για μία καταστροφική για την ανάπτυξην της Χώρας απόφαση της Νέας Δημοκρατίας, βιαστική και απρομελήτητη, ή μάλλον καθοδηγούμενη, η οποία ελήφθη επί υπουργού Προεδρίας Σωτήρη Κούβελα το 1992 .Οι ΜΟΜΑ ιδρύθηκαν για κατασκευή έργων οδικών και άλλων μετά την καταστροφή που επήλθεν στην χώρα από την κατοχή, ώστε να επουλωθούν πληγές και ελλείψεις. Απετελείτο από στρατιωτικούς , Τεχνικούς  Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας με πολιτικόν προσωπικόν. Οι προσφορές της ήταν  εξαιρετικώς σημαντικές και εποικοδομητικές  ως ζωογόνες για την ανόρθωσην του τόπου. Οδικά έργα που έφτιαχναν στην νησιωτικήν Ελλάδα αλλά και σε ορεινούς και απόμακρους οικισμούς, συνέβαλαν ώστε να παύσουν τα μέρη αυτά να είναι στην απομόνωση από την λοιπήν Ελλάδα. Η οδική και οικοδομική προσφορά αξιόλογη. Κτήρια κατεσκεύασαν αλλά και αεροδρόμια σε πολλά νησιά ,τα οποία ενδέχεται να μη είχαν γίνει αν εδίδοντο σε ιδιώτες εργολάβους.

Η ίδρυση και η ιστορία των Μ.Ο.Μ.Α. (1957-1990)

Οπλίτες των ΜΟΜΑ εκκαθαρίζουν περιοχή από νάρκες

Η δημιουργία και η αποστολή των ΜΟΜΑ 

«Μετά από τις τεράστιες καταστροφές στις διάφορες υποδομές της που υπέστη η χώρα κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου πολέμου αλλά και του εμφυλίου πολέμου (1946-1949), το 1957 κλήθηκαν και οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας να συμβάλλουν στην ανασυγκρότηση της. Γι αυτό το σκοπό συγκροτήθηκαν στις έδρες των σπουδαιότερων νομών επτά Μικτές Ομάδες Μηχανημάτων Ανασυγκροτήσεως. Οι έδρες των επτά ΜΟΜΑ ανά τον Ελλαδικό χώρο ήταν οι πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Κρήτης, Πάτρα, Λαμία, Λάρισα, Ιωάννινα.