Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016

ΓΑΚ. ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ. ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Από το βιβλίο του ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, στις σελίδες 277-287, υπάρχουν τα χωριά στον αντίστοιχο φάκελο. Κάποιος που θέλει να ασχοληθεί με τα αριστεία των προγόνων του βλέποντας το χωριό του, πηγαίνει στον αντίστοιχο φάκελο και βρίσκει τα ονόματα των συγχωριανών του. Ευχόμαστε καλή επιτυχία  σε όλους αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν με τις ρίζες των προγόνων τους. Π.Χ. Η ΒΑΛΥΡΑ (Τζεφερεμίνι), υπάρχει στους φακέλους 32, 144, 258. Σε αυτούς τους φακέλους υπάρχουν τα ονόματα των βαλυραίων με τα αριστεία. Επειδή τα αρχεία είναι ψηφιοποιημένα, κτυπώντας φάκελοι αριστείων, επιλέγει το φάκελο, και στη συνέχεια, ψάχνει τα ονόματα.Καλή συνέχεια και επιτυχία