Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016

Η αξιολόγηση και ο χαυλιόΔοΝΤαςΘα μας περάσουν στον οβελίαν  είτε θέλομεν είτε όχι. Και δεν θα είναι η πρώτη φορά. Δεκάδες φορές το έχουν πράξει και εμείς τους λέγομεν  ευχαριστώ. Μας ταπεινώνουν, μας αποκαλούν επαίτες, ζητούν μηδενικά ποσά σε μισθούς και συντάξεις και εμείς τους αγκαλιάζομεν και προσπίπτομεν σε κάθε τους επιθυμίαν!!
Η λεγομένη αξιολόγηση αποτελεί  δαμόκλειον σπάθην για να μειώσουν το οικονομικόν επίπεδον του Λαού σε βαθμόν πλήρους εξουθενώσεως.  Όταν  πληρώνομεν τις δόσεις σε κάποιον δάνειον που έχομεν. ο δανειστής δεν μας βαθμολογεί, αλλά το μόνον που θέλει είναι να γίνεται  απροσκόπτως η πληρωμή. Η Ελλάδα αυτό κάνει.