Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2011

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1836 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ
 ΒΑΛΥΡΑ ΙΘΩΜΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΚ 24002, ΤΗΛ.2724071016

Tα φυσιογνωστικά μαθήματα δηλώνουν τη γνώση της φύσης και περιλαμβάνουν: Τη φυσική, χημεία, γεωγραφία-ανθρωπογεωγραφία, γεωλογία-ορυκτολογία, βοτανική ή φυτολογία, ζωολογία, ανθρωπολογία-υγιεινή.
Θα περιγράψουμε την ιστορία των νόμων, φυσιογνωστικών τμημάτων, διδακτικών εγχειριδίων και ο αναγνώστης μελετητής, να προβληματιστεί και εξάγει τα συμπερασματά του. Τη σχολική χρονιά 2011-12, οι 4 πρώτες τάξεις δημοτικού διδάσκονται τη μελέτη του περιβάλλοντος και οι τάξεις Ε,ΣΤ διδάσκονται τα φυσικά και τη γεωγραφία.
 Στο γυμνάσιο η Α γυμνασίου διδάσκεται βιολογία και γεωγραφία, η Β γυμνασίου φυσική, χημεία και γεωγραφία και η Γ γυμνασίου φυσική, βιολογία και χημεία. Στο λύκειο η Α λυκείου διδάσκεται φυσική, χημεία και βιολογία (ύστερα από πολλά χρόνια), η Β λυκείου διδάσκεται φυσική, χημεία, βιολογία, αρχές περιβαλλοντικών επιστημών και διαχείριση φυσικών πόρων και η Γ λυκείου φυσική ,χημεία και βιολογία. Στη Β-Γ λυκείου υπάρχουν οι κατευθύνσεις και τα κατ’ επιλογήν μαθήματα.
Στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ έχουν τα μαθήματα ειδικότητας και στα ΕΠΑΛ διδάσκεται η βιοχημεία. Τα μαθήματα αυτά βασίζονται στο ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών του 1998, στο οποίο καταργείται οριστικά το μάθημα της γεωλογίας που διδασκόταν στην Α λυκείου και η γεωγραφία Γ γυμνασίου, που είχε καταργηθεί νωρίτερα.