Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021

ΜΑΘΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΩΡΙΑ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΣΑΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ-ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ***

Τόποι γέννησης μαθητών και μαθητριών

αα

Τόπος γέννησης

μαθητές και μαθήτριες

πλήθος εγγραφών

αριθμητικά

ποσοστό %

αριθμητικά

ποσοστό %

1

Μαυρομάτι

72

31,72%

162

35,22%

2

Αρσινόη

35

15,42%

70

15,22%

3

Ζερμπίσια

24

10,57%

54

11,74%

4

Κεφαληνού

20

8,81%

39

8,48%

5

Πετράλωνα

9

3,96%

18

3,91%

6

Μαγγανιακό

8

3,52%

15

3,26%

7

Δραΐνα

7

3,08%

13

2,83%

8

Κορομηλιά

7

3,08%

19

4,13%

9

Τρίκορφο

7

3,08%

12

2,61%

10

Λάμπαινα

6

2,64%

7

1,52%

11

Ελληνοεκλησιά

3

1,32%

3

0,65%

12

Εύα

3

1,32%

3

0,65%

13

Μσυρομάτι

3

1,32%

6

1,30%

14

Ρεματιά

3

1,32%

6

1,30%

15

Αριστοδήμειο

2

0,88%

2

0,43%

16

Καλογερόρραχη

2

0,88%

4

0,87%

17

Κροντηρές

2

0,88%

3

0,65%

18

Νεοχώριο

2

0,88%

3

0,65%

19

Πολύλοφο

2

0,88%

3

0,65%

20

Ράδου

2

0,88%

8

1,74%

21

Σέρβου

2

0,88%

3

0,65%

22

Βασιλάδι

1

0,44%

1

0,22%

23

Βασιλίτσι

1

0,44%

1

0,22%

24

Κλήμα

1

0,44%

2

0,43%

25

Λατζουνάτο

1

0,44%

1

0,22%

26

Χανιά

1

0,44%

1

0,22%

27

Χρυσοβίτσι

1

0,44%

1

0,22%

Σύνολα

227

100,00%

460

100,00%

 ***ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΗΓΑ

ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ

 

 

 

Καταγωγή μαθητών και μαθητριών

 

αα

Τόπος γέννησης

μαθητές και μαθήτριες

πλήθος εγγραφών

 

 

αριθμητικά

ποσοστό %

αριθμητικά

ποσοστό %

1

Μαυρομάτι

72

33,49%

42

32,06%

2

Αρσινόη

47

21,86%

27

20,61%

3

Ζερμπίσια

42

19,53%

25

19,08%

4

Κεφαληνού

9

4,19%

5

3,82%

5

Ελληνοεκκλησιά

8

3,72%

7

5,34%

6

Πετράλωνα

7

3,26%

5

3,82%

7

Τρίκορφο

6

2,79%

4

3,05%

8

Μαγγανιακό

5

2,33%

3

2,29%

9

Κογχύλιο

3

1,40%

2

1,53%

10

Δραΐνα

2

0,93%

2

1,53%

11

Κορομηλιά

2

0,93%

1

0,76%

12

Κυνηγού

2

0,93%

1

0,76%

13

Ξεροκάσι

2

0,93%

1

0,76%

14

Ρεματιά

2

0,93%

1

0,76%

15

Σέρβου

2

0,93%

1

0,76%

16

Εύα

1

0,47%

1

0,76%

17

Κροντερές

1

0,47%

1

0,76%

18

Λογγά

1

0,47%

1

0,76%

19

Ράδου

1

0,47%

1

0,76%

Σύνολα

215

100,00%

131

100,00%