Σάββατο 8 Ιουλίου 2017

Γ.Τ.Ο. (ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ)

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Στο γενετικό υλικό (γονίδια) στηρίζεται η διαιώνιση των χαρακτηριστικών του κάθε οργανισμού. Οι γνώσεις μας στη λειτουργία των γονιδίων είναι ακόμη περιορισμένες, χωρίς να γνωρίζουμε με ακρίβεια τους μηχανισμούς για τα γονίδια που συνθέτουν τις διάφορες πρωτεΐνες επιγενετικά. Με  τη γενετική τροποποίηση παράγονται νέες μορφές ζωής που δημιουργούν κινδύνους απρόβλεπτους για το περιβάλλον ,τον άνθρωπο, την τροφική αλυσίδα και τροφικό πλέγμα. Στο ανθρώπινο κύτταρο έχουν μελετηθεί 84. 000 διαφορετικές πρωτεΐνες. Πάνω από 200 επιστήμονες έχουν υπογράψει διακήρυξη για τον κίνδυνο των μεταλλαγμένων τροφίμων-προϊόντων. Πέρα από τα ζητήματα βιοηθικής, ο έλεγχος και χειρισμός ζωής  μέσο της πατέντας, γίνεται ιδιοκτησία των εταιρειών. Η γενετική μηχανική εδραιώθηκε το 1970 προβάλλοντας τα προϊόντα τους σαν λύση για εξασφάλιση τροφής, στο φάσμα της πείνας και του υπερπληθυσμού.