Σάββατο 11 Αυγούστου 2012

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΒΑΛΥΡΑ ΙΘΩΜΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΚ24002
ΤΗΛ.2724071016 
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ – ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ
Στη χώρα μας θεσμοθετούνται πολύ συχνά εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, μέσα στα συγκεκριμένα  κοινωνικά,  οικονομικά, και  πολιτικά  πλαίσια της εποχή τους.  Κάθε αλλαγή υπουργού παιδείας συνοδεύεται και από μια σειρά εκπαιδευτικών αλλαγών. Οι υπουργοί παιδείας 1834-1974 ήταν 230 και από 1976-2012 ήταν 22. Το χρονικό διάστημα 1920-28 έγιναν 34 αλλαγές κυβερνήσεων με 25 υπουργούς παιδείας και τη δικτατορία του Πάγκαλου.
Οι  σημαντικές  μεταρρυθμίσεις  έγιναν  τα έτη  1913, 1929, 1959, 1964, 1976\77, 1985, 1997\98.
Στην διάρκεια της εκπαιδευτικής μου καριέρας οι υπουργοί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ ήταν: