Τρίτη 19 Απριλίου 2016

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΡΩΣΙΑ

   (Από έναν αναρμόδιο)
    Υπ’  όψιν  Προέδρου  ΠΟΥΤΙΝ
          Οι τέως «σύμμαχοι», «φίλοι», & «εταίροι» της Δύσης, μας απογοήτευσαν.
Τελούμε σε αναμονή αναζήτησης νέων φίλων , συμμάχων, και εταίρων.
Οι τέως «φίλοι», & «σύμμαχοι», μας κατάκλεψαν. Έκλεψαν μέσω ΤΑΙΠΕΔ όλη τη Δημόσια περιουσία! (Αεροδρόμια, λιμάνια, Τουριστικές εγκαταστάσεις).
Έκλεψαν τα δημόσια & ασφαλιστικά ταμεία, και τις Τράπεζες!