Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΙΝΑΡΔΟΥ 1789- ;;(ΟΚΤΩ ΓΕΝΙΕΣ) ΣΕ ΔΩΔΕΚΑ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ
ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΙΝΑΡΔΟΥ (ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ) ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΥ)

Ψάχνοντας τα γενικά αρχεία του κράτους, στις αιτήσεις αριστείων, βρήκαμε την αίτηση για αριστείο του Βασιλείου Λινάρδου, 7 Αυγούστου 1839, δημάρχου του δήμου Δερρών, ετών 48 (υπάρχει το πρωτότυπο φωτοαντίγραφο).Από πληροφορίες είχε ένα αδελφό με το όνομα Γιάννη και ένα γιό ,με το ίδιο όνομα, του οποίου η ιστορία είναι γραμμένη στην εφημερίδα Βαλύρα. Αυτός απόκτησε τα παιδιά Βασίλη, Δημήτρη  Θοδωρή, Χριστίνα και Ευθυμία.
Βασίλης απόκτησε 6 παιδιά. Τα 2 αγόρια Σταύρο και Ιωάννη  τα κορίτσια: Χρυσοθέμη, Αντιγόνη, Ελένη και Λευκή.