Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021

Άμπελος Ευκληματούσα εξ Άννης Εβλάστησε και Βότρυν Γλυκύτατον Ήνθησε

 Αφιερωμένο στο Γενέθλιον της Θεοτόκου και στη Σωτηρία των Ανθρώπων

      Σήμερα, με ευφροσύνη εορτάζουμε το Γενέθλιον της Θεοτόκου, μητέρας του Θεού και των ανθρώπων. Η γέννησις Σου Θεοτόκε χαράν εμήνυσε πάση τη οικουμένη”. Ως ζεύγος λογικών  προβάτων, ο άγιος Ιωακείμ και η αγία Άννα, οι οποίοι υπηρέτησαν με σωφροσύνη τον παλιό νόμο, αλλά δεν αξιώθηκαν τέκνου, παρακάλεσαν με ευλάβεια και κατάνυξη ψυχής ο Θεός να ανατρέψει τη στειρότητα της   Άννης και να συλλάβει θείον τέκνον. Η αοίδιμος μήτρα της Άννης  συνέλαβε βρέφος πανάγιον.  “Η άγονος μήτηρ την άφθορον Μητέραν και Παρθένον απέτεκε” .Υμνούμε της Αγίας Άννης την ιερωτάτη λοχεία γιατί έφερε στον κόσμο θησαυρό αγαθών αναφαίρετο. “Σήμερον εκ ρίζης Ιεσσαί ράβδος έφυ, εξ ης άνθος αναβήσεται τω κόσμο θεοϋπόστατον”(Μεγ. Συν. Το. Θ΄, σελ. 180). Ως ρόδο ανάμεσα σε αγκάθια στο γένος των Ιουδαίων πρόβαλε η Μαριάμ, η Μητέρα του Θεού και με την ευωδία της  ενέδυσε τα Σύμπαντα.