Πέμπτη 27 Απριλίου 2017

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ.ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Η διεθνής επιστημονική εταιρεία Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας και η ΄Ενώση Ελλήνων Φυσικών ,συνδιοργάνωσαν στις 25-6\4\2017 Πανεπιστημίου 30, στην αίθουσα Αργυριάδη το παραπάνω συνέδριο.
Η πρώτη ημέρα μετά την εγγραφή των συνέδρων είχε 4 συνεδρίες με 21 εισηγητές, με εναρκτήρια ομιλία του  Ευάγγελου Μουτσόπουλου. Η δεύτερη ημέρα είχε 3 συνεδρίες και  15 εισηγητές.
Με τη λήξη των ομιλιών ο καθηγητής Κων\νος Νιάρχος παρουσίασε την επισκόπηση των εργασιών του συνεδρίου.
Στη διάρκεια του διήμερου συνεδρίου υπήρχε έκθεση μετεωριτών του αναπληρωτή καθηγητή Τάκη Θεοδοσίου και το τελευταίο τεύχος του περιοδικού και εκδόσεις της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.
Η γραμματεία του συνεδρίου είχε όλη την προετοιμασία την οποία αποτελούσαν  η Τάσση Ελένη και Γιούλη Παπαγιάννη-Γιωτοπούλου.