Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΠΕΡΙΚΛΗ ΚΟΝΙΑΡΗ, ΑΠΟ ΜΟΥΛΑΤΣΙ(ΕΛΛΗΝΙΚΟ) ΑΡΚΑΔΙΑΣ.ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Ο Περικλής Κόνιαρης με καταγωγή από το Μουλάτσι (Ελληνικό) Αρκαδίας, που είναι ορεινό μέρος , μου θυμίζει τα  ευχάριστα χρόνια που ήμουν τεχνικός με την ειδικότητα επιτηρητού-συντηρητού Σταθμών-Υποσταθμών ΣΤ ειδικότητας, στη ΔΕΗ, κατόπιν αυστηρών εξετάσεων.  Εκεί λειτουργούσαν οι σχολές της , για να εκπαιδευτούν οι εργαζόμενοι, στις διάφορες ειδικότητες , στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στη Μεγαλόπολη, που είχε ιδρυθεί λίγα χρόνια πριν, λόγο της μεγάλης ποσότητας λιγνίτη,στην πεδιάδα της Μεγαλόπολης.  Η οικονομικη κίνηση,τα μαγαζιά και τα διάφορα επαγγέλματα, έσφυζαν από ζωή και τώρα το χωριό έχει ερημώσει και οι σχολές είναι κλειστές και οι καλοκαιρινές μήνες παρουσιάζουνλίγη κίνηση λόγο των θρησκευτικών μνημείων και φυσικής ομορφιάς.