Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

TOY ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
H οικογένεια Παπασαραντόπουλου είναι μια από τις αρχαιότερες οικογένειες του χωριού Βαλύρας.  Ο  πρώτος της οικογένειας ονομαζόταν  Σαράντος, ήταν ιερέας και λεγόταν Παπασαράντος και εγκαταστάθηκε στη Βαλύρα περίπου το 1770. Ο γαμπρός του ονομαζόταν, Μιχαήλ Σταματόπουλος, ήταν και αυτός ιερέας και ονομαζόταν Παπαμιχάλης. Απόκτησε 2 γιούς τον Παναγιώτιο και Δημήτριο.
Οι επόμενες γενιές αυτών, ήταν από τις πλουσιώτερες και μορφωμένες οικογένειες της Βαλύρας. Είχαν πολλά κτήματα με αμπέλια, ελιές, σταφίδες, ζώα και το μοναδικό τρίπατο σπίτι.