Σάββατο 7 Απριλίου 2012

Η ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ - Ο χώρος και η Ιστορία της

Η Αρχαία Μεσσήνη ήταν μια από τις μεγαλουπόλεις της Αρχαίας Ελλάδας. Αυτό αποδεικνύεται από  από τα  σωζόμενα  αρχαία  μνημεία της.  και παρότι έπαθαν ζημιές από τον Αλάριχο , (βασιλιά των Ουτσιγότθων) ,ΟρλωΦ και Ιμπραήμ  ,τις καταστροφικές δυνάμεις της φύσης και την αδιαφορία του ανθρώπου ,αυτά αντιστέκονται στη φθορά και διαμαρτύρονται λέγοντας ότι έχουν παρουσία.

 TΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Αγαπητοί μου συνάδελφοι και αγαπητοί μου μαθητές. Χαίρομαι που βρισκόμαστε στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης και η χαρά μου είναι απερίγραπτη, που θα σας ενημερώσω ,για τον αρχαιολογικό αυτό χώρο.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ.ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΒΑΛΥΡΑ ΙΘΩΜΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΚ 24002
ΤΗΛ.2724071016

Διδάκτορες ιατρικής 1903-1904
Γεώργιος Δ. Γεωργακόπουλος, Τζεφερεμίνη , Λίαν Καλώς

 Το πανεπιστήμιο Αθηνών σε ιδιόκτητο κτήριο στην Πλάκα, λειτουργεί το μουσείο ιστορίας του πανεπιστημίου της Αθήνας, Θόλου 5 Πλάκα, 10556,τηλ.2103689500-10. Στη Σκουφά 45 10672 Αθήνα τηλ. 2103689522 λειτουργεί το ιστορικό αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στους 2 αυτούς χώρους γίνεται η αξιοποίηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού.
Μελετώντας τα αρχεία των φοιτητών, διαπίστωσα με έκπληξη, να υπάρχουν φοιτητές σε ηλικίες 15,16,17 ετών και επειδή δεν ήταν χωριστά οι σχολές, τα ονοματεπώνυμα είναι κατά αριθμητική σειρά εγγραφής.
Μεταξύ των ονοματεπωνύμων βρήκαμε και τα παρακάτω:

Πρόεδροι της Βαλύρας από το 1914 έως το 1998


1.      Γεώργιος Δ. Γεωργακόπουλος           1914        2 μήνες
2.      Πανάγ. Δ.  Δουραμάκας                      1914        4 μήνες
3.      Αναστάσ. Καρύδης                             1914        6 μήνες
4.      Ιωάννης Μπόβης                                 1915
5.      Αναστάς. Καρύδης                              1916
6.      Στασίν. Βασιλόπουλος                        1916
7.      Γεωργ. Γεωργακόπουλος                    1917
8.      Αναστάς. Καρύδης                              1918
9.      Γεώργιος Δ. Γεωργακόπουλος           1919
10.  Γεώργιος Δ. Γεωργακόπουλος           1920
11.  Ιωάννης Μπόβης                                 1921

Το αυλάκι της Βαλύρας

 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΒΑΛΥΡΑ ΙΘΩΜΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΤΚ24002ΤΗΛ.2724071016
AΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΥΛΑΚΑ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΑΛΥΡΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  367,866,18 Ευρώ
Το αυλάκι της Βαλύρας, έργο Ρωμαϊκής εποχής, κατά τον αείμνηστο καθηγητή γεωλογίας και ακαδημαϊκό  Πανάγο Αθανάσιο, με ενέργειες του δήμου Μεσσήνης και αποδέκτη το γενικό γραμματέα του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».
Η σκοπιμότητα του έργου συνοψίζεται στα εξής:
Στη σωστή λειτουργία του αρδευτικού αύλακα.
Στην ανάδειξη στοιχείων της υπαίθρου.
Στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής.
Στην άρδευση περίπου 400 στρεμμάτων, κυρίως οπωροκηπευτικών.
Στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και τέλος
Εξυπηρέτηση των καλλιεργειών της περιοχής σε έκταση περίπου 200 στρεμμάτων.
Τα τεχνικά στοιχεία , για την κατασκευή του έργου είναι;
Διανοίξεις τάφρων, φορτοεκφορτώσεις προϊόντων εκσκαφής, ξυλότυποι, σκυροδέματα, και οπλισμοί.