Τετάρτη 5 Απριλίου 2017

ΟΥΜΠΕΛΙΦΕΡΕ-ΣΚΙΑΔΑΝΘΗ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΟΥΜΠΕΛΙΦΕΡΕ ή Σκιαδανθή

ΕΙΔΗ 

1.  Άνηθος

2.  Γλυκάνισος

3.  Κάρδαμος- Αγριοκάρδαμος

4.  Καρώτο ή δαύκος ο καρωτός-Άγριο καρώτο

5.  Καυκαλήθρα με λευκά και κίτρινα άνθη

6.  Κόλιανδρος-Αγριοκόλιανδρος

7.  Κύμινο-Αγριοκύμινο

8.  Mαϊντανός

9.  Μάραθος

10.Μπελιανούδη ή αμπελιανός ή Κολοτριχίδα

11.Μυρώνι ή Σφελίτσι

12.Σγαντζίκι

13.Σγαρτζόνι

14.Σέληνο- Αγριοσέληνο

15.Άγριο Μυρώνι

 Υπάρχουν φυτά τα οποία πολλοί δεν γνωρίζουν για πολλούς και διάφορους λόγους. Δίνουμε πληροφοριακό υλικό και υπάρχει στο διαδίκτυο πάρα πολύ γύρω από τα σκιαδανθή.Υπάρχει το αγριοσέλινο,  ο αμπελιανός ή σγαρτζόνι ή σγαντζίκι με λείο και χνουδωτό βλαστό, η καυκαλήθρα με λευκά και κίτρινα άνθη, των οποίων οι βλαστοί όταν είναι τρυφεροί είναι εύγεστοι και τρώγονται ωμοί ή σαλάτα.Υπάρχει πλούσιο πληροφοριακό και φωτογραφικό υλικό που ο μελετητής-ερευνητής ,εκπαιδευτικά ιδρύματα, μπορούν να το αξιολογήσουν και αποθηκεύσουν.Τα φυτά αυτά έχουν μεγάλη βιολογική, φαρμακευτική θεραπευτική αξία και μαζεύω σπόρους, οι οποίοι για όποιον ενδιαφέρεται χορηγούνται δωρεάν,Το σκιάδιο της καυκαλήθρας με τα κίτρινα άνθη έχει όκτω ακτίνες όπως δείχνει η φωτογραφία.