Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021

Η Θεολογία της Θαυματουργής Εικόνας της Παναγίας Βουλκανιωτίσσης

   Αφιερωμένο στα τέκνα της Παναγίας  του Βουλκάνου

       Στη ταπεινή περιγραφή μας για την σεπτή εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας της Μονής Βουλκάνου, θα στηριχθούμε στη θεωρία της Ορθόδοξης εκκλησίας, που διαφοροποιείται από την εξωεκκλησιαστική θεώρηση των πραγμάτων, ακριβώς γιατί η εκκλησία βλέπει μέσα στο ορατό το αόρατο, μέσα στο πρόσκαιρο το αιώνιο , που μας αποκαλύπτει στη λατρεία της, μέρος της οποίας αποτελεί και  η εικόνα. Όπως η ίδια η λατρεία έτσι και η εικόνα  είναι  αποκάλυψη της αιωνιότητας μέσα στον χρόνο (Α΄Κορ.15,35-38).

 Η Μονή του Βουλκάνου και η Εύρεση της Θαυματουργής Εικόνας:

      Η ιστορικές μαρτυρίες για την εύρεση της εικόνας της Παναγίας Βουλκανιωτίσσης ανάγονται στον 8ο μ.χ. αιώνα, στην εποχή του εικονομάχου βασιλέως Λέοντος Ισαύρου. Κρεμασμένη σ΄ένα πουρνάρι, με μία καντήλα να φέγγει εμπρός της , βρέθηκε η αγία εικόνα από εικονολάτρες μοναχούς (που κατέφυγαν εκεί λόγω των διώξεων από τον εικονομάχο βασιλέα) ,  στο αρχαίο ιερό του Ιθωμάτα Δία, σε υψόμετρο 359 μέτρων, στο όρος Ιθώμη.