Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014

Ο βίος του εφέδρου Οδ. Αλεπουδέλη

Δέλβινο, Βόρεια Ηπειρος. Αλβανικό Μέτωπο. Πόλεμος ’40- ’41. Ο Οδυσσέας Ελύτης, στο μέσον, στη διάρκεια μιας επιστροφής από την πρώτη γραμμή του μετώπου.
Δέλβινο, Βόρεια Ηπειρος. Αλβανικό Μέτωπο. Πόλεμος ’40- ’41. Ο Οδυσσέας Ελύτης, στο μέσον, στη διάρκεια μιας επιστροφής από την πρώτη γραμμή του μετώπου.ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Την 28η Οκτωβρίου του 1940 ο 29χρονος έφεδρος ανθυπολοχαγός Οδυσσέας Αλεπουδέλης παρουσιάζεται στο Α΄ Κέντρο Επιστρατεύσεως του Α΄ Σώματος Στρατού (Α΄ Σ.Σ.), το οποίο βρίσκεται τότε υπό τη διοίκηση του αντιστράτηγου Παναγιώτη Δεμέστιχα. Είναι η αρχή μιας μεγάλης περιπέτειας, εθνικής καθώς και προσωπικής - για τον Οδυσσέα Αλεπουδέλη, ή αλλιώς Ελύτη, την οποία έρχεται να μας θυμίσει, με πολλές κι ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες στο βιβλίο «Ελύτης εποχούμενος - Διαδρομές στην ειρήνη και στον πόλεμο», ο Ηλίας Καφάογλου.

Καταπατητής της διεθνούς νομιμότητας η Τουρκία!Μιχαήλ Στρατουδάκης

Δεν την ενδιαφέρει καθόλου αν υπάρχουν Διεθνείς αποφάσεις και αν ολόκληρος η Υφήλιος κινείται γύρω από συνθήκες τις οποίες όλοι από κοινού ενέκριναν συμπεριλαμβανομένης και της ιδίας. Αν αντιληφθεί ότι κάτι δεν την συμφέρει οικονομικώς παραβιάζει τα συμφωνηθέντα. Το pacta sun servant δεν την δεσμεύει σε τίποτε.
Όμως για την περιφρόνηση των αποφάσεων των Διεθνών Οργανισμών από την τουρκία ποίοι ευθύνονται;  Σίγουρα εκείνοι που έλαβαν τις αποφάσεις χωρίς να έχουν δύναμην και δυνατότητα να τις εφαρμόσουν.  Ή μάλλον τις εφαρμόζουν επιλεκτικώς. Απεφάσισαν να διαλύσουν την Γιουγκοσλαβίαν και το πέτυχαν. Απεφάσισαν να επέμβουν στην Σερβίαν και το έπραξαν.