Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018

Ένας χρόνος ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Χ. Σπυρίδης και Γ. Λεκάκης, κατά την απονομή της τιμητικής πλακέτας
στον κ. Καθηγητή...
ΤΟΥΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ


Γενέθλια με ομιλία του καθηγητή Χαράλαμπου Σ

πυρίδη για τον Ηράκλειτο και την Αρμονία

Ένας χρόνος
ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ