Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013

17 ΕΠΩΝΥΜΑ ΒΑΛΥΡΑΙΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Σ-Φ .ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Μέρος πέμπτο,σελίδες 41-50.Του δημοδιδασκάλου Δημητρίου Καρακίτσου και πρώτου γραμματέα της κοινότητας Βαλύρας.
1177.Σωτηροπούλου Φ. Θεοδώρα, ετών 25
1477. Χριστάκη σύζυγος Παναγιώτη Μαρία, ετών 35.
Η επόμενη ανάρτηση θα είναι η τελευταία η οποία θα περιέχει τα ονοματεπώνυμα των χρονολογιών του 1912 και του 2013. Στο χρονικό διάστημα των 100 χρόνων διαπιστώνεται ποιά ονοματεπώνυμα.συνεχίζονται,εξαφανίζονται και συμπληρώνονται.
Στη συνέχεια επειδή έχουμε στην κατοχή μας φωτογραφικό υλικό των μαθητών του σχολείου,όλων των τάξεων, διαφόρων σχολικών χρόνων ,κάναμε επιλογή, τη σχολική χρονιά του 1958, για να συγκρίνουμε, τη μεταβολή  στο μεσοδιάστημα, χωρίς φυσικά να είναι απόλυτα στατιστικά σωστό.