Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022

Προεστός Ξύδης (Ξυδόπουλος), Αναγν. Τσαγκάρη, Αναστ. Σπυρόπουλον, Παν, Δουραμάκον, Κωνσταντήν Μπάκα , Αναγ. Καρτερολιώτην, Τσιλιβίτην, Βασ. Λινάρδο, δήμαρχο Δερρών

 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ.ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Στα απομνημονεύματα του Κωνσταντή Λυμπερόπουλου των 90 σελίδων περιγράφει και στοιχεία για τη Βαλύρα. Μας  πληροφορεί  για τον προεστό Ξύδη (Ξυδόπουλο), Αναγνώστη Τσαγκάρη, Αναστάσιον Σπυρόπουλον, Πανάγον Δουραμάκον, Κωνσταντήν Μπάκα , Αναγνώστην Καρτερολιώτην, Τσιλιβίτην, και το Βασίλη Λινάρδο,δήμαρχο Δερρών που τον αποτελούσαν τα χωριά  Σκάλα και Βαλύρα.

Το βιβλίο των απομνημονευμάτων του Κωνσταντή Λυμπερόπουλου, έχει κωδικό 284 και  υπάρχει στη λαική βιβλιοθήκη Καλαμάτας. Ευχαριστώ την υπεύθυνη της βιβλιοθήκης Ελένη Ζερβή, γιατί μελετώντας το, βρήκα αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία για το χωριό μου Βαλύρα, ταοποία και δημοσειέυω μαθαίνοντας την τοπική ιστορία.

 .Μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος μελετητής-ερευνητής να μελετήσει το βιβλίο αυτό γιατί έχει πολλά ιστορικά γεγονότα καταστάσεις για τα γύρω χωριά και το 1821 με τους διάφορους εμφυλίους των χωριών