Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013

ΤΑ 23 ΕΠΩΝΥΜΑ ΒΑΛΥΡΑΙΩΝ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Ν-Σ .ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ


ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Μέρος τέταρτο, σελίδες 31-40.Του δημοδιδασκάλου Δημητρίου Καρακίτσου και πρώτου γραμματέα της κοινότητας Βαλύρας.
878.Νανοπούλου σύζυγος Νικολάου  Αστρινή, ετών 50
1176. Σωτηροπούλου σύζυγος Φ. Κωνσταντίνος, ετών 40
 Συνεχίζουμε την  πέμπτη  ανάρτηση των επωνύμων των οικογενειών της Βαλύρας με τα  22  επώνυμα από το γράμμα Ν εως και το Σ.
Η μεγάλη επισκεψιμότητα, η τηλεφωνική επικοινωνία και η επικοδομητική κριτική, μας δίνουν δύναμη και αισιοδοξία στη συνέχιση του έργου μας, γιατί είναι βάλσαμο στη ψυχή και στο σώμα των ξενιτεμένων μας, μαθαίνοντας και γνωρίζοντας το παρελθόν της Βαλύρας. Στο άμεσο μέλλον καλό θα είναι να εκδοθεί ένα λεύκωμα φωτογραφιών  με όλα τα επώνυμα και τις οικογένειες, συγκρίνοντας και διαπιστώνοντας ποιά επώνυμα συνεχίζονται,προσθέτονται, ή εξαφανίζονται.
Στις 2 επόμενες συνέχειες ολοκληρώνεται η ανάρηση  με όλα τα επώνυμα των βαλυραίων οικογενειών.