Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2013

ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΡΑΜΠΑΓΑ» ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΑΤΥΡΙΚΗ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΟΙ ΔΥΟ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΟΙ
Την στιγμήν καθ’ ην ο αρχειμάγειρος Κουμουνδούρος συνήθροιζε τα απλυτά του και έφευγεν, ανεσκουμπώθηκαν δροσεροί, δροσεροι δύο νέοι αρχιμάγειροι, ονόματι Τρικούπης και Ζαίμης, βέβαιοι ότι αυτοί θα προσκληθώσιν εις διαδοχήν του διωχθέντος προκατόχου των.
Και οι δύο έβαλαν καθαρωτάτας ποδιάς, λευκήν θερινήν στολήν και λευκόν κούκον επί κεφαλής. Έλαβον δε εις χείρας και μίαν σπινθηροβολούσαν μάχαιραν, την οποίαν μέχρις ιδρώτος ετρόχιζον, ενώ από του κιγκλιδωτού παραθύρου ο λαίμαργος πελάτης Ζωχιός, χώνων την κεφαλήν του τοις έλεγε:
-Α! Να σας δω μαστόροι, τι καλά φαγιά θα μας κάμετε.
-Ένα μπιφτέκι αλά ενγγλέ σοι ετοιμάζω, απήντησεν ο Τρικούπης,που θα κολυμπά στο αίμα…..
-Πρόσεχε μόνον να μην είναι πολύ δυναμωτικόν και…
-Έννοια σου, κύριε Ζωχιέ, του απαντά ο δεύτερος μάστορης Ζαίμης, θα σου σιγοβράσω κάτι ραδίκια, τα οποία θα κ’αμνουν την ενεργεια των.