Σάββατο 26 Ιουνίου 2021

Πτωχός μεν Πλούσιος δε εις Ηθικήν Συνείδησην

 Αφιερωμένο  σε όλους τους Βαλυραίους δασκάλους 

       Έλεγε ο Αδαμάντιος Κοραής,  “για να περάσει κάποιος το δρόμο του σύντομου τούτου βίου, μία μόνη οδός υπάρχει αυτή των “ανθρώπων” όπως υποστήριζε και ο Σωκράτης. Στο πέρασμα αυτό των ανθρώπων,  δεν ελπίζουμε να απαντήσουμε δεξιά και αριστερά  μας αγγέλους, αλλά ανθρώπους καλούς και κακούς, φρόνιμους και ανόητους. Υπάρχει και μία άλλη οδός του βίου, που την ακολουθούν οι αναχωρητές στην έρημο, αλλά αυτή την οδό ούτε ο Σωκράτης συμβουλεύει να την ακολουθήσουμε, αλλά ούτε και εμείς έχουμε όρεξη να την περάσουμε. Υπάρχει και μια τρίτη, διαμέσου των θηρίων. Στη πολιτική οδό απαντάμε ανθρώπους που δεν διαφέρουν από τα θηρία, βρίσκουμε όμως κάποτε και κατά όνομα αλλά και κατά πράγμα αληθινούς ανθρώπους. Αυτούς χρωστούμε να τους κάνουμε φίλους και συμμάχους μας, υπέρ της πατρίδος και κατά των κακανθρώπων”.