Παρασκευή 13 Μαΐου 2016

ΛΟΙΜΟΚΑΘΑΡΤΗΡΙΟ-ΦΥΛΑΚΕΣ-ΑΣΥΛΟ ΦΡΕΝΟΒΛΑΒΩΝ ΣΥΡΟΥ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Η ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΟΙΜΟΚΑΘΑΡΤΗΡΙΟΥ ΣΥΡΟΥ.
Παλιγγένους Ελλάδος έτει εβδόμω κλεινώς βασιλεύς Οθωνος, πρώτου διοικουντος Σύρου Χρηστίδη, ομού  τε δημαρχούντος Ν. Πρασσακάκη βασιλική δαπάνη και διεύθυνσητου λοχαγού Βρίλερ, αριστοτέχνου, λοιμοκαθαρτήριον ηγέρθει το της κοινής υγείας, τρύμα λαού σόου ευχός και κλέος αρχαίς πρυτανεύουσας , Αγαθή τύχη, ετέθη μετά πανδήμου τελετής, ο πρώτος θεμέλιος λίθος
9 Απριλίου 1839.