Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2015

"ΔΙΗΓΟΝΤΑΣ ΤΑ ΝΑ ΚΛΑΙΣ…"

Η εποχή των «πρασινοφρουρών» και ο «καπιταλιστής» Φωστηρόπουλος
 Ετσι, το 1984, τα σπλάχνα της ΒΙΑΜΑΞ μεταμοσχεύτικαν στην Τουρκία
 Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια της Ελλάδας. Ποιά είναι όμως η πραγματική για την αναστολή των παραγωγικών δραστηριοτήτων της, συμπαρασύροντας εκατοντάδες μικρότερους αμαξοποιούς, βιοτεχνίες που εργάζονταν ως προμηθευτές στην παραγωγική εφοδιαστική αλυσίδα λεωφορείων και λοιπών οχημάτων;