Κυριακή 10 Ιουνίου 2012

13ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ 2010 ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

13ο  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ"
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 17-21 ΜΑΡΤΗ 2010
 Ι. Λύρας   
 Καθηγητής βιολογίας 
                        Τρίτου Γυμνασίου Πατρών                              
Τηλ-φαξ:2610329991-2610334215 
e mail:mail@3gym-patras.ach.sch.gr
Περίληψη
Η εκπαίδευση καλείται να ετοιμάσει το μαθητή να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες και τα προβλήματα που θα συναντήσει στη ζωή του . Η ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης, μετά την απελευθέρωση του 1821,  μας δείχνει κάθε αλλαγή που σχεδιάζεται και θεσμοθετείται,  δεν έχει μέλλον, γιατί διαρκεί μικρό χρονικό διάστημα. 
Τα βιβλία αποτελούν τεκμήρια της εξέλιξης, πνευματικών ιδεολογιών, πολιτικών και κοινωνικών θεμάτων της πατρίδας μας. Ξένες επιδράσεις και επιρροές θα επηρεάσουν τη δομή, ιδεολογία, στόχους, οργάνωση και παιδαγωγικές σχέσεις εκπαιδευτών-εκπαιδευομένων.  Το μοναδικό μέσο μετάδοσης της γνώσης-αξιολόγησης του μαθητή είναι το σχολικό εγχειρίδιο που υλοποιεί το περιεχόμενο του Α.Π. που είναι αποκομμένο από τη σύγχρονη πραγματικότητα και τη ζωή, γιατί δεν γίνεται η σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή. Είναι γενικό-θεωρητικό χωρίς να παρέχει γνώσεις ουσιαστικές, χρήσιμες και σύγχρονες. 
Οι μέθοδοι διδασκαλίας,  προγράμματα, βιβλία, εκπαίδευση εκπαιδευτικών, δεν καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες της εκπαίδευσης και έγινε εγκληματική παρέμβαση στο γραπτό λόγο των Ελλήνων.  Το κύκλωμα συγγραφής, κρίσης, έκδοσης και διάθεσης του διδακτικού βιβλίου έχει θεσμοθετηθεί έτσι, ώστε ο έλεγχος της εκάστοτε  διοίκησης, να είναι απόλυτος. Για την έκδοση, διάθεση και κυκλοφορία του σχολικού βιβλίου υπεύθυνος είναι ο ΟΕΔΒ που πριν ονομαζόταν ΟΕΣΒ.     Διαπιστώνεται ότι η εικόνα που παρουσιάζει το σχολικό βιβλίο είναι η παρακάτω.