Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021

ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ ΒΑΛΥΡΑΣ 1948-53

  ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

Από το μητρώο αρρένων Βαλύρας 1948-1953 οι άρρενες που γεννήθηκαν κάθε  χρονιά είναι:

1948=10

1949=15

1950=18

1950=19

1951=19

1952=14

1953=17

ΣΥΝΟΛΟ=93