Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΒΑΛΥΡΑΙΩΝ, 1882-1885

Του Γιάννη Δ. Λύρα Εκπαιδευτικού
Βαλύρα Ιθώμης Μεσσηνίας ΤΚ 24002
Τηλ.2724071016
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ  ΒΑΛΥΡΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΥΑ,1882-1885
Στα ΓΑΚ Καλαμάτας , που στεγάζονται απέναντι από την Υπαπαντή, υπάρχουν τα συμβολαιογραφικά αρχεία με διάφορα ονόματα συμβολαιογράφων, ,καθώς και το χωριό προελευσής τους. Από την Εύα υπάρχει ο συμβολαιογράφος Νικολόπουλος. Από το αρχείο του αποδελτιώσαμε 45 συμβολαιογραφικές πράξεις, τα έτη 1882-1885. Η  πράξη 10169 περιγράφει το προικοσύμφωνο, μεταξύ του πεθερού Αθανασίου Λύρα και του υποψηφίου γαμπρού Νικολάου Μπόβη, για να παντρευτεί την κόρη του  Καλλιρόη.