Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015

ΣΤΙΓΜΕΣ ΒΑΛΥΡΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΤΟΥ ΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
To 2015 δημιουργήσαμε έκθεση με τίτλο: Η ΒΑΛΥΡΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ, με τρεις θεματικές ενότητες. Το υλικό αυτό είναι σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και θα πρέπει κάποτε νε εκτίθεται μόνιμα σε μουσειακό εκθεσιακό χώρο.
Με τον όρο φωτογραφία αναφερόμαστε στην τέχνη και επιστήμη της δημιουργίας οπτικών εικόνων μέσω της καταγραφής και αποτύπωσης του φωτός, με χρήση κατάλληλων συσκευών (φωτογραφικές μηχανές). Ετυμολογικά, η λέξη φωτογραφία είναι σύνθετη και προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις -φως και -γραφή.
Η φωτογραφία, πέρα από την τεχνολογική της διάσταση, αναγνωρίζεται ως ένα από τα ευρύτερα διαδεδομένα μέσα επικοινωνίας του αιώνα  μας καθώς και ως μία μορφή τέχνης συγγενική με τη ζωγραφική.