Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ Δ3 ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 16-6-2021

  ΒΙΟΕΠΙΜΕΡΙΣΤΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑΣ

Συνταξιούχου εκπαιδευτικού βιολογίας .
Με βάση τα αριθμητικά δεδομένα των απογόνων  και με τη βοήθεια των Βιοεπιμεριστικών Τελεστών ο διυβριδισμός υπακούει στους τελεστές (3,1)χ(1,2,1)=3,6,3,1,2,1=6,3,3,2,1,1, =300,600,300,100,200,100=600,300,300,200,100,100

Το διυβριδισμό τον ανάγω σε 2 μονουβριδισμούς.