Ο ρόλος του Ερμή στην μετάδοση της  πληροφορίας και των μηνυμάτων
File:Neuron el.svgΜε τον όρο νευρώνας ορίζουμε το κύτταρο που αποτελεί δομικό μέρος και λειτουργική μονάδα του νευρικού συστήματος. Κάθε νευρώνας αποτελείται από ένα κυτταρικό σώμα, που περιλαμβάνει τον πυρήνα και μεγάλο αριθμό οργανιδίων, και από μία ή περισσότερες αποφυάδες. Αυτές ονομάζονται “δενδρίτες” όταν συλλέγουν τα σήματα που στέλνονται στο κύτταρο,και “άξονας” όταν μεταδίδει ώσεις από το κυτταρικό σώμα.