Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2011

Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY TΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ και ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ,
 ΒΑΛΥΡΑ ΙΘΩΜΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, Τ.Κ.24002,
 ΤΗΛ 2724071016
Ο πολιτισμός σαν κινητήρια δύναμη ,στην σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία και οικονομία εξασφαλίζει ταυτότητα, αυτοπεποίθηση και κοινωνική αποδοχή. Παράλληλα δημιουργεί θέσεις εργασίας και απασχόλησης είτε άμεσα ,είτε έμμεσα στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα παραγωγής.
Η περιοχή μας με τουριστική διαφήμιση, έργα πολιτιστικής ανάπτυξης και έργα επίλυσης δημοτικών προβλημάτων των δημοτικών διαμερισμάτων , θα πετύχει την πολιτιστική της αναβάθμιση και ανάπτυξη. 
Για την επίτευξη των στόχων αυτών σημαντικό ρόλο κατέχουν τα έργα υποδομής, οι υπηρεσίες και οι κατάλληλες εμπειρίες. Ο σχεδιασμός των έργων στοχεύει στο να αποκτηθεί ένας βιώσιμος εξοπλισμός της περιοχής που θα της επιτρέψει να εξελίσσεται σε μητροπολιτικό πολιτιστικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής, με παρεμβάσεις που εντάσσονται στον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό.  Σήμερα ο αρχαιολογικός μας χώρος είναι χωρίς σύγχρονο εξοπλισμό και χωρίς καμιά σημαντική παρουσία στη ζωή των κατοίκων της , γιατί κανένας φορέας δεν έχει αναλάβει την προβολή του , οι ανασκαφές αναστηλώσεις προχώρησαν ικανοποιητικά αλλά,  δεν υπάρχει ακόμη αργαστή συνεργασία των κατοίκων Αρσινόης-Αρχαίας Μεσσήνης και του καθηγητή κυρίου Πέτρου Θέμελη που κάνει τις ανασκαφές.
Το υπάρχον μουσείο είναι δείγμα μουσείου σε σχέση με το υλικό που στοιβάζεται κάτω στις αποθήκες, οι δε χώροι εκδηλώσεων  είναι λίγοι και κακώς εξοπλισμένοι π.χ. προαύλειοι χώροι σχολείων και γήπεδα.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΟΡΥΖΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΚΑΡΙΑ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΒΑΛΥΡΑ  ΙΘΩΜΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΚ24002
ΤΗΛ 2724071016
Η Ελλάδα μας έχει 2 συγκριτικά πλεονεκτήματα, τη γεωργία και τον τουρισμό. Θα περιγράψουμε τους λόγους που οδηγηθήκαμε εδώ, καθώς και προτάσεις, για να επανακάμψει η γεωργία και κτηνοτροφία μας, και να περιοριστεί το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου.
Όταν ήμουν μαθητής στο δημοτικό είχαμε το σχολικό κήπο, ο οποίος μας έφερνε σε επαφή με τη φύση.  Ο δάσκαλος μας δίδασκε βιωματικά, τα φυσιογνωστικά μαθήματα και η κατανοησή τους ήταν πολύ εύκολη. Φοιτητής στην Πάτρα, την εποχή του ’70, υπήρχε γεωργικό σχολείο, το οποίο μετά από λίγα χρόνια σταμάτησε τη λειτουργία του.
Για τους σχολικούς κήπους ο νόμος αναφέρει τα εξής.
Παρ εκάστω δημοτικώ σχολείω ιδρύεται και καλλιεργείται σχολικός κήπος και ζωοτροφείον, ως παράρτημα αυτού, χάριν της διδασκαλίας των φυσιογνωστικών μαθημάτων και προς απόκτησιν από των μαθητών προκαταρτικών γνώσεων καλλιεργείας της γης. Κατάλληλος έκτασις γης προς ίδρυσιν σχολικού κήπου, εάν δεν έχει ιδίαν το σχολείο, χορηγείται δωρεάν υπό της κοινότητος εν ή λειτουργεί το σχολείον. Προς απόκτησιν καταλλήλου εκτάσεως γης, δύναται να γίνει και αναγκαστική απαλλοτρίωσις, ενεργουμένη κατά τας διατάξεις του νόμου 2442.Στους σχολικούς κήπους αναφέρεται ο νόμος 920\1946, Α.Ν.1547\1950 και 1643\1951.(αναγράφεται όπως το πρωτότυπο).