Τετάρτη 10 Μαΐου 2017

ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΡΑΤΗΣΑΝ ΨΗΛΑ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ* ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Στις ημέρες μας διαπιστώνουμε ένα ανύπαρκτο κοινοβούλιο, ένα αποδιοργανωμένο   κράτος-υπηρεσίες, μεγάλη ανικανότητα της αντιμετώπισης των προβλημάτων που υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης, παιδεία, υγεία, ασφάλεια, οικονομία, Ρουβίκωνας και Εξαρχιστάν.  Γίνονται αδικίες σε βάρος αθώων πολιτών, τιμωρούν το Φρόνημα και δευτερευόντως την Πράξη. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των  άσχημων  καταστάσεων που  δημιουργήθηκαν σε 2-3 δεκαετίες, μετά τον εμφύλιο και συνεχίζεται στις ημέρες μας..
Δυστυχώς η νέα γενιά  στερήθηκε τη  γοητεία της φυσικής ζωής, το αυλάκι, τα ποτάμια, το ψάρεμα, το κολύμπι, το καταπράσινο περιβάλλον ,  τη γαλήνια ομορφιά, την αλάνα και το ομαδικό παιχνίδι..