Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013

TA 12 ΕΠΩΝΥΜΑ ΒΑΛΥΡΑΙΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Φ-Ψ. ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Μέρος έκτο και τελευταίο, σελίδες 51-57.Του δημοδιδασκάλου Δημητρίου Καρακίτσου και πρώτου γραμματέα της κοινότητας Βαλύρας.
1478.Χριστάκη Παν. Αθανασία, ετών 4
1588.Μαρία Γεωργίου Θεοδωροπούλου, ετών 1.
 Ακολουθούν άλλα 75 ονόμτα χωρίς αρίθμηση και αλφαβητική σειρά
Αυτή είναι η τελευταία ανάρτηση  με τα 118 επώνυμα των βαλυραίων οικογενειών, το έτος 1912, και ακαλουθεί η κατάσταση με τα 180 επώνυμα το 2013. Εδώ ο καθένας μπορεί να συγκρίνει το πριν και το μετά και να διαπιστώσει ποια επώνυμα συνεχίζουν, εξαφανίζονται και προστίθενται.έχουμε και 4 μαθητικές φωτογραφίες με τα επώνυμα των μαθητών τριών διαφορετικών χρονολογιών.Λείπουν φωτογραφίες από επώνυμα οικογενειών  και όποιος έχει μπορεί να μας τις στείλει ,για να τις αναρτήσουμε. Η επόμενη ανάρτηση θα έχει όλες τις μαθητικές τάξεις, τη σχολική χρονιά, του έτους 1958, για να συγκρίνουμε τα επώνυμα.