Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021

Σεβασμός της Πατρίδος

Ενώ μετά το 1974 και μέχρις σήμερα, εισέρευσαν εις την χώρα μας, ως μέλος της ΕΟΚ/Ε.Ε., τεράστια κονδύλια πολλών εκατοντάδων δισεκατομμυρίων, όχι μόνο χρεοκόπησε, αλλά παράλληλα επι δεκαετίες εγκαταλείφθηκε και η αμυντική θωράκιση της Πατρίδος μας, εξαιτίας της αρρωστημένης και αθεράπευτης πια καταστροφικής απέχθειας και μίσους όλου του Πολιτικού Συστήματος Εξουσίας απέναντι  μόνο μίας 7-ετούς Περιόδου.

 

Όμως η απέχθεια και το αστείρευτο μίσος ενσταλάχτηκαν και μετουσιώθηκαν εν συνεχεία σε διαστροφή, διαφθορά, διαπλοκή, δυσωδία και δυσκαμψία, που επι 5 σχεδόν δεκαετίες παρακώλυαν την δημιουργία και λειτουργία ενός Σύγχρονου Κράτους Δικαίου εφάμιλλο και ισότιμο εκείνων των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., αλλά παράλληλα και την ανάπτυξη μίας υγιούς και ανταγωνιστικής ισχυρής Οικονομίας, η οποία θα εξασφάλιζε και μια αυτόνομη, ισχυρή αμυντική θωράκιση της χώρας μας. Η Πατρίδα μας εξαιτίας της εγκληματικής έλλειψης και παράλειψης όλων αυτών, εκτίθεται έκτοτε, δυστυχώς, αφενός μεν διεθνώς σε εκβιασμούς, πιέσεις, ταπεινώσεις και  υποχωρήσεις, αφετέρου δε διακυβεύονται και αυτά τα εθνικά συμφέροντά της, αυτή η ύπαρξή της. Με τις απειλές και  ανιστόρητες εδαφικές διεκδικήσεις των τριών (3) βορείων γειτόνων της, και τις εξ ανατολών μεγάλης Συμμάχου αυτών Τουρκίας, οι οποίοι αποβλέπουν συστηματικά εις την εξόντωση του Ελληνισμού και αφανισμό της Πατρίδος μας και της Κύπρου απο τον Πολιτικό Χάρτη του Πλανήτη.