Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016

ΜΕΡΙΚΑ ΧΡΗΣΙΜΑ. ΤΟΥ Θ.Β.

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Στις 12-11-2016 συναντήθηκα με το συχωριανό μου ΘΟΔΩΡΟ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ στην πλατεία της Βαλύρας, και μου παρέδωσε ένα φάκελο με 202 χειρόγραφες σελίδες με τους 2 τίτλους που αναφέρει εξωτερικά ο φάκελος.
 Τα φωτογράφισα και του τα επέστρεψα αυθημερόν.
Θα δρομολογήσουμε από κοινού σε πόσες διαφορετικές αναρτήσεις θα γίνουν οι παραπάνω σελίδες.
Είναι  ένα πόνημα πολλών εργατοωρών, γιατί εκτός από τη σκέψη, είναι και το γράψιμο και μάλιστα με το χέρι.
Η σημερινή ανάρτηση έχει 2 χειρόγραφες σελίδες με τίτλο:
<ΜΕΡΙΚΑ ΧΡΗΣΙΜΑ>, που αφορούν όλους μας.
Χάρηκα ιδιαίτερα γιατί συζητήσαμε για το ΜΕΝΕΛΑΟ ΛΟΥΝΤΕΜΗ, ο οποίος διακαώς ήθελε όλη τη σειρά, για να την ξαναδιαβάσει.