Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016

"Η ΣΤΑΦΙΔΙΚΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ 1935. Ο ΑΤΕΡΜΟΝΑΣ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΑΣ",ΜΕΣΣΗΝΙΑ

TOY ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ - Β Ι Β Λ Ι Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο

 
 

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2016
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παρουσίαση του βιβλίου «Η Σταφιδική Εξέγερση του 1935:
Ο ατέρμονος “Μεσοπόλεμος” της αγροτιάς»

Οι εκδόσεις «Σύγχρονη Σκέψη» σας προσκαλούν στην παρουσίαση της Γ’ βελτιωμένης έκδοσης του βιβλίου του Ηλία Καραμπάτσου «Η Σταφιδική Εξέγερση του 1935: Ο ατέρμονος ‘‘Μεσοπόλεμος’’ της αγροτιάς», που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016, ώρα 20:00, στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, Αριστομένους 33.