Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


Το 4ο Γυμνάσιο προέρχεται από το παλιό εξατάξιο Γυμνάσιο Δ΄ Αρρένων Πατρών που στεγαζόταν στο σχολικό συγκρότημα της πλατείας Βουδ. Με τη διάσπαση των εξαταξίων Γυμνασίων το 1976 σε τριτάξια Γυμνάσια και Λύκεια, από το παλιό Δ΄ Αρρένων δημιουργήθηκαν το Δ΄ Γυμνάσιο Αρρένων και το Δ΄ Λύκειο Αρρένων.
Από τη χρονιά αυτή αρχίζει η αυτόνομη πορεία του 4ου Γυμνασίου με την επωνυμία «Δ΄ Γυμνάσιο Αρρένων Πατρών». Την ίδια χρονιά μεταφέρεται από το Συγκρότημα Βουδ στο νεόδμητο κτήριο της Πλατείας Μαρούδα, όπου παραμένει μέχρι σήμερα. Αρχικά συστεγάζεται με το Πρότυπο Γυμνάσιο-Λύκειο στην ίδια βάρδια και στην αντίθετη με το Ε΄ Γυμνάσιο και Ε΄ Λύκειο Θηλέων που είχαν προέλθει από το παλιό Α΄ Θηλέων. Δύο χρόνια αργότερα έφυγε το Πρότυπο και μεταφέρθηκε στο συγκρότημα το Δ΄ Λύκειο Αρρένων, με το οποίο το 4ο Γυμνάσιο συστεγάζεται στην ίδια βάρδια για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι τη μετακίνηση του 4ου Λυκείου στο νέο του κτίριο στην οδό Αρόης, το 2002.