Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021

ΓΑΚ ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΡΟΣ 16 ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ .ΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ

 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

Στο δεύτερο τόμο ο Σωτήρης Παπαδόπουλος  στο δέκατο έκτο κεφάλαιο έχει τα ονόματα των αγωνιστών του 1821  με το είδος του  αριστείου και το  χωριό καταγωγής του.

Π.Χ. στο φάκελλο 135  από το χωριό Ασλάναγα είναι 16 αριστούχοι, και στους φακκέλους 32 και 144 είναι τα ονόματα των βαλυραίων  Βασίλη Λινάρδου που είχε εκλεγεί και δήμαρχος ΔΕΡΡΏΝ (τον οποίο αποτελούσαν τα χωριά Σκάλα-Βαλύρα) και του Αθανασίου Λύκου αντίστοιχα .