Σάββατο 25 Ιουλίου 2015

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΓΙΑ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Παραδοσιακές και Εναλλακτικές καλλιέργειες για επαγγελματίες και μη αγρότες,αυξάνοντας το εισοδημά τους
Επιδοτήσεις, άρα και ευκαιρίες, φέρνει ο νέος επενδυτικός νόμος σε 103 παραδοσιακές και εναλλακτικές καλλιέργειες. Η περιοχή της Βαλύρας έχει τη δυνατότητα για αυτές τις καλλιέργειες .