Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2014

ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΟΕΣΒ,ΟΕΔΒ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΟΛΟΓΟΥ
ΤΗΛ.2724071016, email:ilur87@otenet.gr,ΒΑΛΥΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 24002

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΔΙΔΑΣΚΩ ΑΕΙ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ
Η κατάργηση των σχολικών κήπων και ζωοτροφείων η υποβάθμιση της διδασκαλίας των φυσικών-φυσιογνωστικών-βιολογικών μαθημάτων φανερώνει ότι οι φυσικές επιστήμες ( Φ.Ε.) στη χώρα μας δεν θεωρήθηκαν ποτέ σαν μια πρακτική δύναμη που μπορεί να αλλάξει τη ζωή του ανθρώπου μέσω της γεωργικής, κτηνοτροφικής ,αλιευτικής,  τεχνολογικής και βιομηχανικής ανάπτυξης. Αντί να γίνει χρήση της γνώσης για την παραγωγή αγαθών (γεωργικών-κτηνοτροφικών-αλιευτικών προϊόντων) και στην ανάπτυξη της εγχώριας τεχνολογίας-τεχνογνωσίας στην οποία θα μπορούσε να οικοδομηθεί η οικονομική ανάπτυξη της χώρας, αδρανοποιήθηκε και η διδασκαλία τους στη Μ.Ε. να περιπέσει σε μαρασμό.

ΒΙΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-ΒΙΟΛΟΓΟΥ 
Βιοσυσσώρευση λέγεται η αύξηση της συγκέντρωσης, τοξικών χημικών ουσιών, που δεν μεταβολίζονται, βιοδιασπώνται, αποβάλλονται, από τους οργανισμούς,  στα ανώτερα τροφικά επίπεδα. Μια από τις αιτίες , για τη μείωση της βιοποικιλότητας στον πλανήτη γη, είναι  και η βιοσυσσώρευση, που προκαλεί μόνιμη διαταραχή στο οικοσύστημα και δεν αποκλείεται να εξαφανιστούν κάποια είδη. Στη βιοσυσσώρευση όταν μια τοξική ή τοξικές ουσίες, περάσει (ουν) μια ορισμένη  τιμή, στη βιομάζα των  οργανισμών, τότε αυτοί  αρρωσταίνουν ή απειλούνται με εξαφάνιση.
Η ποσότητα της τοξικής ή τοξικών ουσιών, παραμένει σταθερή στο οικοσύστημα, γιατί είναι συνθετικά παρασκευάσματα, τα οποία δεν μεταβολίζονται, επειδή δεν τις αναγνωρίζουν οι αποικοδομητές. Τέτοιες ουσίες είναι τα βαρέα μέταλλα (υδράργυρος, μόλυβδος κ.λ.π.), παρασιτοκτόνα, εντομοκτόνα ,  ραδιενεργά απόβλητα κ.λ.π. .Μια τέτοια συνθετική χημική ουσία ήταν και το DDT (ΔΙΧΛΩΡΟ-ΔΙΦΑΙΝΥΛΟ-ΤΡΙΧΛΩΡΟ ΑΙΘΑΝΙΟ), το οποίο τώρα έχει καταργηθεί, γιατί καταπολεμούσαν τα κουνούπια.