Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021

ΤΑ 32 ΧΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΦΟΙΤΟΥΣΑΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΛΥΡΑΣ***,ΤΑ 6 ΣΧΟΛΕΙΑ ΒΑΛΥΡΑΣ

 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΛΥΡΑΣ

Τόποι γέννησης μαθητών και μαθητριών

αα

Τόπος γέννησης

μαθητές και μαθήτριες

πλήθος εγγραφών

αριθμητικά

ποσοστό %

αριθμητικά

ποσοστό %

1

Βαλύρα

133

26,71%

305

29,99%

2

Λάμπαινα

56

11,24%

144

14,16%

3

Σκάλα

66

13,25%

141

13,86%

4

Αριστοδήμειο

53

10,64%

128

12,59%

5

Πλατύ

48

9,64%

94

9,24%

6

Ανεμόμυλος

24

4,82%

40

3,93%

7

Καλόβρυση

18

3,61%

29

2,85%

8

Μαυρομάτι

16

3,21%

23

2,26%

9

Αλώνια

10

2,01%

16

1,57%

10

Κατσαρού

14

2,81%

16

1,57%

11

Αρσινόη

11

2,21%

15

1,47%

12

Τσουκαλέικα

7

1,41%

11

1,08%

13

Μσυρομάτι

5

1,00%

8

0,79%

14

Σπιτάλι

8

1,61%

8

0,79%

15

Καλαμάτα

4

0,80%

7

0,69%

16

Μεσσήνη

4

0,80%

6

0,59%

17

Άμμος

2

0,40%

3

0,29%

18

Γλυκορίζι

1

0,20%

3

0,29%

19

Ζευγολατιό

3

0,60%

3

0,29%

20

Ζυγοβίστι

3

0,60%

3

0,29%

21

Περδικόβρυση

1

0,20%

2

0,20%

22

Χρυσοβίτσι

1

0,20%

2

0,20%

23

Αίπεια

1

0,20%

1

0,10%

24

Αριοχώριο

1

0,20%

1

0,10%

25

Δερβένι Κορ.

1

0,20%

1

0,10%

26

Εύα

1

0,20%

1

0,10%

27

Ηλέκτρα

1

0,20%

1

0,10%

28

Θουρία

1

0,20%

1

0,10%

29

Πήδημα

1

0,20%

1

0,10%

30

Πύργος Οιτύλου

1

0,20%

1

0,10%

31

Τρίοδος

1

0,20%

1

0,10%

32

Χράνοι

1

0,20%

1

0,10%

Σύνολα

498

100,00%

1017

100,00%

 *** ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΗΓΑ

ΤΑ 6 ΣΧΟΛΕΙΑ ΒΑΛΥΡΑΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΡΡΕΝΩΝ –ΘΗΛΕΩΝ,ΜΙΚΤΟ)ΕΛΛΗΝΙΚΟ,ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ