Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2014

ΑΡΜΟΝΙΑ-ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ -ΥΓΕΙΑ, ΣΩΜΑΤΟΣ- ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ-ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΑΡΜΟΝΙΑ-ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ -ΥΓΕΙΑ, ΣΩΜΑΤΟΣ- ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ-ΨΥΧΗΣ
Σπούδασα την επιστήμη της ζωής, που λέγεται βιολογία. Έμαθα πολλά, μου έδωσε πολλά, τα μετέδωσα στους μαθητές μου, και συνεχίζω να εφαρμόζω πράγματα τα οποία έμαθα στη βιολογία. Καταλήγω στα παρακάτω συμπεράσματα, τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε όλοι. Δεν θα πρέπει να είμαστε του δήθεν και του φαίνεσθαι, αλλά του είναι και του γίγνεσθαι.
Μόνο αυτό που είμαστε έχει πραγματική αξία. Ο μεγαλύτερος στόχος μας θα πρέπει να είναι η καλή υγεία, ο πνευματικός πλούτος, που οδηγεί στην ανεξαρτησία και ηθική ζωή.
Η ψυχική μας γαλήνη πηγάζει, από τη γνώση. Βλέποντας καθημερινά την αρμονία και ισορροπία της φύσης και του σύμπαντος,τις εναλλαγές των εποχών, τις ισημερίες, τα ηλιοστάσια, την ανατολή-δύση του ήλιου,το θαύμα που λέγεται προέλευση-εξέλιξη ζωής και τόσα άλλα,  να ευχόμαστε καθημερινά να ισχύει και το ίδιο στο σώμα , πνεύμα, ψυχή μας.