Δευτέρα 25 Μαρτίου 2024

ΟΙ 92 ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΒΑΛΥΡΑΙΟΙ ΤΟΥ 1821 ΑΠΟ ΤΑ ΓΑΚ ΑΘΗΝΩΝ .ΕΞΗ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ (32, 43, 144, 220,258, ΚΑΙ 283) ΑΠΟ ΤΟΥΣ 307

  ΕΡΕΥΝΑ, ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ  

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.

Υπάρχουν τα  πρωτότυπα  και μπορούν να σταλούν   αφιλοκερδώς ηλεκτρονικά σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο σε κάθε απόγονο  η και το φάκελό και τεκμήριο για όποιον θέλει να ψάξει με σωστή καθοδήγηση

Δημοσιεύουμε 2 πρωτότυπα αντίγραφα που περιέχουν τα ονόματα των αριστούχων βαλυραίων ένα πρωτότυπο από κάθε φάκκελο αριστείων 258 και 283

GRGSA-CSA_PAO007.00 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ 258, 283, 220, 32, 43, 144, 47, 49

Φ 258 (371 ΛΗΨΕΙΣ  ΣΕ 19 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ 1844, 6 ΛΗΨΕΙΣ )

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΝΙ   ΛΗΨΗ   ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ  (55  7), ( 69 7 ), (129 1 ), (147  2),  (161-2  27)