Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015

O BOYΛΚΑΝΙΩΤΗΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΙΩΝΑΣ ΚΕΦΑΛΑΣ,ΑΠΟ ΛΑΜΠΑΙΝΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ


Στις 21 Ιουλίου2015, επισκέφθηκα τα γραφεία της μητρόπολης Μεσσηνίας, συνάντησα το μητροπολίτη και του δώρισα το βιβλίο,"Τα άπαντα του Ιωνά Κεφάλα", σελίδες 649, το οποίο προλογίζει ο ίδιος. Η επανέκδοση επιμέλεια-χορηγία έγινε από το λαμπαινέο πανεπιστημιακό γιατρό Γεώργιο Ιωάννη Μπαλτόπουλου και των γιων αυτού Αθανάσιο και Ιωάννη.
Από το τεύχος 299 της διδαχής φωτοτυπήσαμε και σκανάραμε 7 σελίδες που αναφέρονται  στο όλο του έργο. Στην έκτη φωτοτυπημένη σελίδα μας περιγράφει ότι περισώθηκαν 160 ποιήματα και χάθηκαν 340. Από τα 160 περισωθέντα στην επανέκδοση του βιβλίου, τα ποιήματα εκ του χειρογράφου στις σελίδες 467-603 της επανέκδοσης είναι 81 και από τα τεύχη της διδαχής 299,302-4,306,309,335 και 338 είναι δημοσιευμένα άλλα 19,  στις σελίδες 615-649. Μας λείπουν από τα περισωθέντα άλλα 60 ποιήματα.
Το έτος 2005,  αποδελτίωσα 27   ποιήματα του Ιωνά Κεφάλα, από το περιοδικό ΔΙΔΑΧΗ και από την επανέκδοση λείπουν:
*Το Μελιγαλαίον άγος της 13-15 Σεπτεμβρίου ,1944, αποτελούμενο από 96 στροφές.

Ένα Απλό Σχέδιο για Έξοδο από την Κρίση και ΑνάπτυξηΕΝΑ ΑΠΛΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
A SIMPLE PROPOSITION FOR EXIT OF THE CRISIS AND DEVELOPMENT IN GREECE

Το σχέδιο είναι απλό. Μείωση φόρων και δαπανών, μείωση μισθών και συντάξεων, συμμάζεμα του κράτους και της δημόσιας διοίκησης, πάγωμα αποπληρωμής του χρέους για 2 χρόνια και επιδότηση των νέων και ειδικά των νέων επιστημόνων ώστε να ιδρύσουν την δική τους εταιρία υψηλής τεχνολογίας ή καινοτομίας.