Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016

ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ ΦΥΛΛΟΧΩΜΑ, ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Ας μας ενημερώσει κάποιος υπεύθυνος από το δήμο Αθηναίωντι γίνεται με τα φύλλα και τα κλαδιά, από το κλάδεμα των δένδρων.Αξιοποιούνται ή πανε στα αζήτητα;
Στην Αθήνα φωτογράφισα το κόψιμο των κλαδιών της μουριάς.Διαπίστωσα ότι τα φύλλα είναι στα αζήτητα, γιατί θα μπορούσαν να αποτελούσαν  τροφή για διάφορα είδη ζώων, για δημιουργία φυλλοχώματος, ή και τέλος για βιοκαύσιμο. Αντι λοιπόν να αξιοποιεί ο δήμος την πρώτη ύλη , εισάγουμε φυλλόχωμα από το εξωτερικό και για εμάς δυστυχώς, τα πετάμε στους διάφορους ΧΥΤΑ.
Εκτός και υπάρχει ειδικό μεταφορικό μέσο που μεταφέρονται και αξιοποιούνται, οπως προανέφερα παραπάνω.